Thông tin liên quan về rượu đại bác

    Súng đại bác 50cm + Rượu Vang X-Wine

    Súng đại bác 50cm + Rượu Vang X-Wine Còn được gọi là xe pháo đại bác. Làm bằng gỗ mun. Dài 50cm, làm kệ chưng rượu rất đẹp. Món quà tặng độc đáo cho các dịp lễ, tết… Rượu vang X-wine  

    Kệ rượu – Súng đại bác bằng gổ mun dài 50cm

    Súng đại bác bằng gổ mun dài 50cm Còn được gọi là xe pháo đại bác. Làm bằng gỗ mun. Dài 50cm, có kệ chưng rượu rất đẹp. Món quà tặng độc đáo cho các dịp lễ, tết…

Thông tin, hình ảnh, video clip rượu đại bác mới nhất.


Chủ đề: rượu đại bác