3 Sự thật mà người tự làm chủ phải đón nhận

Điều đó cho thấy thực tế nhiều người không thích ủy thác công việc. Họ không tin người khác có thể thực hiện cùng một nhiệm vụ với mức năng suất, hiệu quả giống như họ. Nhưng bạn buộc phải liên tục phát triển công ty thì mới có thể thành công. Hãy luôn khao khát, nhưng đừng mãi một solopreneur! Theo Doanh nhân Sài

Đề xuất liên quan về người kinh doanh là gì

Thông tin, hình ảnh, video clip người kinh doanh là gì mới nhất.


Chủ đề: người kinh doanh là gì