Rượu Benedictine DOM 750ml

Cho đến hôm nay, công thức chính xác sản xuất rượu mùi này vẫn trong vòng bí mật. Tương truyền, khi xuất hiện, Rượu Benedictine DOM là loại rượu dùng để dâng lễ trong nhà thờ nên chai Benedictine luôn có từ "D.O.M" (Deo Optimo Maximo - dành cho Chúa điều tốt đẹp nhất vĩ đại nhất)..

Đề xuất liên quan về chuyên bán Rượu Benedictine DOM online

Thông tin, hình ảnh, video clip chuyên bán Rượu Benedictine DOM online mới nhất.


Chủ đề: chuyên bán Rượu Benedictine DOM online