Rượu Liqueur – Cây đàn 40ml

Hương liệu truyền thống là từ các loại cây có vị thơm (hương thảo). Rượu hình mẫu cây đàn có mùi Cherry với nồng độ 15% dunh tích 40ml. .

Thông tin liên quan về cây đàn

    Rượu Liqueur – Cây Đàn 100ml

    Hương liệu truyền thống là từ các loại cây có vị thơm (hương thảo). Rượu mùi có thể bắt nguồn từ các vị thuốc: đem các hương thảo ngâm trong rượu etilic để lấy các thành phần dùng làm dược liệu..

    Rượu Liqueur – Cây đàn 40ml

    Hương liệu truyền thống là từ các loại cây có vị thơm (hương thảo). Rượu hình mẫu cây đàn có mùi Cherry với nồng độ 15% dunh tích 40ml. .

Thông tin, hình ảnh, video clip cây đàn mới nhất.


Chủ đề: cây đàn