Rượu lễ Port Pure California


Rượu lễ Port Pure California

Rượu lễ Port Pure California

Liên hệ

Rượu vang – rượu lễ Port Pure California

Thể tích : 750ml

Nồng độ : 18%

Xuất xứ  NAPA VALLEY SPECIALITY WINES INC (USA) -2009

Màu: Đỏ sẫm

Rượu lễ Port Pure California thường được dùng cho việc cử hành lễ trong Nhà thờ, ngoài ra rượu cũng được dùng trong các buổi tiệc.

Rượu lễ Port Pure California có thể ướp lạnh trước khi dùng hoặc dùng trực tiếp.
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Chia sẻ bài viết "Rượu lễ Port Pure California"


Xem thêm sản phẩm Rượu lễ nhà thờ