Bình Lọc Rượu Magic Decanter


Bình Lọc Rượu Magic Decanter

Bình Lọc Rượu Magic Decanter

900.000

Bình Lọc Rượu Magic Decanter

Chất liệu : Acryl + Metal Ring

Bình lọc rượu Magic Decanter giúp lọc rượu và cho vang có thêm thời gian thở. Điều đó làm cho vang trở nên nhẹ nhàng và ngon hơn.

Bình Lọc Rượu Magic Decanter

Bình Lọc Rượu Magic Decanter




THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Chia sẻ bài viết "Bình Lọc Rượu Magic Decanter"


Xem thêm sản phẩm Phụ kiện Rượu Vang