Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L


Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L

2.700.000

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L – 40%

Xuất xứ : Pháp

Bao gồm: 1 chai rượu Louis III 3L và 1 kệ rượu để trưng.

Brandy_Louis-III-XO-3Lit profile

Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Chia sẻ bài viết "Kệ Rượu Brandy Louis III XO 3L"


Xem thêm sản phẩm Kệ trưng bày rượu