Bia Baltika Premium 7,3% 50cl x 24 – Nga


Bia Baltika Premium 7,3% 50cl x 24 – Nga

Bia Baltika Premium 7,3% 50cl x 24 – Nga

Liên hệ

Bia Baltika Premium 7,5% – 500ml

Xuất xứ Nga

bia-gau-sang

 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ và tên (*)

Email (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ (*)

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Số lượng

Chia sẻ bài viết "Bia Baltika Premium 7,3% 50cl x 24 – Nga"


Xem thêm sản phẩm Bia - Nước Giải Khát